Vyklízecí práce

Standardní vyklízení

Provedeme vyklizení nekontaminovaných sklepů, bytů, půd domů, garáží a volných prostranství ap. s odvozem odpadu včetně suti ap.

Speciální vyklízení

Provádíme vyklízecí práce půdních prostor kontaminovaných holubím trusem s mrtvými těly ptáků. Vyklizení takového odpadu je nutností pro ochranu těchto staveb, ale zejména pro hygienicky nezávadné prostředí. Velké nebezpečí a zdroj infekce představují paraziti, kteří s holuby žijí a další alergeny vázané na poletující prach. Dezinfekci a dezinsekci proto provádíme vždy společně. Odvoz spolu s likvidací kontaminovaného i jiného vyklízeného odpadu zajišťujeme samozřejmě také. Provádíme dále vyklizení kontaminovaných bytů (např. po zemřelých ap.) včetně likvidace nepoužitelného vybavení.

Dále provedeme jako součást deratizačních prací na zvl. objednávku sběr a odbornou likvidaci uhynulých hlodavců, případně některého biologického odpadu (zkažené maso, odpad z prasklé kanalizace ap.).

Speciální úklidové práce

Provádíme úklidové práce i na nepřístupných místech s použitím horolezecké techniky – např. mytí oken (skeletů) výškových budov, mytí fasád, konstrukcí hal a další.

Naší specialitou je mytí porézních fasád tlakovou vodou s následnou dezinsekcí fasády s použitím horolezecké techniky: v pórech fasád se usazuje hmyz – zejména drobní pavoučci. Na pavučinách ulpí množství prachu z ovzduší. Následné deště často rychle zničí novou fasádu, která ještě před nedávnem zářila do okolí.